Smagen af Danmark

Læs mere om, hvordan foreningen arbejder for de danske småskala fødevareproducenter til gavn for forbrugere og producenter.

Gennemsigtighed

Indflydelse

Non-profit

Eget sekretariat

Fælles markedsføring

Hvem er vi?

Foreningen er en non-profit organisation ejet af medlemmerne, som er småskala fødevareproducenter i Danmark.

Vi arbejder for at synliggøre medlemmerne samt forbedre vilkårene for de små og mellemstore fødevareproducenter, der i de senere år har haft stigende betydning for den kulinariske udvikling i Danmark såvel som bevarelse og udvikling af arbejdspladser i landdistrikterne.

Smagen af Danmark står på tre ben:

Medlemmerne, som er småskala fødevareproducenter i Danmark og reelt er ejerne af foreningen.

Sekretariatet der varetager administration og arrangerer aktiviteter

Forbrugerne der nyder godt af de gode fødevarer, der bringes ud til dem via Smagen af Danmark.

 

En forening i udvikling

Smagen af Danmark skal med en ny strategi udvikle aktiviteter, som medlemmerne drager nytte af, fx en flot fælles online salgsplatform med tilhørende distributionsløsning, som skal udbrede kendskabet til de fantastiske fødevarespecialiteter, der skabes overalt i landet. Smagen af Danmark er også fødevarenetværkenes politiske talerør.

På sigt skal foreningen også lave fælles markedsføringsfremstød, udbyde kurser og tilrettelægge temaarrangementer og studieture. På den måde forbedrer vi erfaringsudvekslingen mellem netværkenes medlemmer med henblik på at skabe vækst og innovation på området.

 

Vores bestyrelse

De engagerede, frivillige kræfter bag Smagen af Danmark

Malene Aaris

Formand (konstitueret)

MAA.C ApS
Email: malene.aaris@icloud.com
T
elefon: 5196 7075

Laurids Siig Christensen

Bestyrelsesmedlem

Sejerø Gæs
Email: horsekaer@hotmail.com

Telefon: 4015 5301

Bjarne Ottesen

Bestyresesmedlem

Nordisk Tang
Email: bjarne@nordisktang.dk
T
elefon: 7568 9003

Torsten Buhl

Bestyrelsesmedlem

FødevareDanmark
Email: tbu@fvdanmark.dk

Martin Jørgensen

Suppleant

Skarø Is
Email: mj@skarois.dk

Kristina Høj

Sekretær

GreenSafe
Email: kristina@greensafe.dk
T
elefon: 4013 5411