Om SAD

Bestyrelsen

Formand: 
Laurids Siig Christensen,
Fødevarenetværket AROMA,
Sejerø Gæs, 
Tlf.: 4015 5301

Bestyrelses-
medlemmer:

Kai Winther
Småøernes Fødevarenetværk
Kernegården
3163 6945

Maria Haugaard Barslund
Gourmet Bornholm
2714 9705

Michael Tinggaard
Regional Madkultur Thy/Mors
9795 1200

Henning Guddal
Smagen af Fyn
Sæberiet på Ærø
6258 1959

Suppleanter:
1. suppleant:
Bo Rino Christiansen
Smagen af Fyn
Kunstbryggeriet Far & Søn
6070 4312

2. suppleant: 
Karin Sloth 
Regional Madkultur Sjælland
4678 7761

 

Smagen af Danmark er paraply for danske fødevarenetværk der arbejder for at forbedre vilkårene for de små og mellemstore fødevareproducenter, der i de senere år har haft stigende betydning for den kulinariske udvikling i Danmark såvel som bevarelse og udvikling af arbejdspladser i landdistrikterne. 

Smagen af Danmark er fødevarenetværkenes politiske talerør. Smagen af Danmark udbyder fagkurser og tilrettelægger temaarrangementer og studieture for at forbedre erfaringsudveksling mellem netværkenes medlemmer mhp. at skabe vækst og innovation i netværkene.


Smagen af Danmark står bag en app, der gør det muligt at finde frem til de medlemmer af netværkene, der laver særlige events. App´en gør det enkelt for netværkene og deres medlemsvirksomheder at komme ud med nyheder og gør det enklere for turister at finde frem til de mange spændende fødevareproducenter, der er i det danske landskab.

 

 

Med venlig Hilsen
Laurids Siig Christensen, Formand