Produktprisen 2019 – Har du Danmarks bedste, lokale produkt?

Hvad går produktprisen ud på?

Produktprisen har kategorierne: Mad, drikke og konfekture. Det er et krav, at de tilmeldte produkter er forar- bejdet og produceret i Danmark.

Der bliver afholdt en smagning af de tilmeldte produkter den 22. maj 2019, hvor et dommerpanel bestående af nogle af landets bedste kokke og fagfolk vil smage på de tilmeldte produkter. Der findes tre produkter i hver kategori, som går videre til selve finalen, som afholdes på Bornholm d. 22. juni 2019 forud selve kokkekonkur- rencen. Alle tilmeldte produkter vil efterfølgende modtage skriftlig, konstruktiv feedback, som kan bruges i det videre arbejde, udvikling og markedsføring.

 

Hvad kan man vinde:

Der kåres fire vindere iblandt de 12 finalister. Én i hver kategori. Finalisterne vinder hver 5000 kr., og et møde med Coop om et muligt samarbejde, hvis det er noget, I ønsker. Det er ikke et krav for tilmelding, at I efterfølgen- de ønsker at sælge jeres produkt i detailhandlen.

Derudover vinder de tre vindere et møde med Sol over Gudhjems erfarne ekspertpanel. De kan rådgive i forhold til produktudvikling, branding, PR, markedsføring, vækst, salg og eksport.

De fire vindere får desuden online omtale på Sol over Gudhjems og Coops hjemmeside og sociale medier. Derud- over vindes retten til at bruge produktprisens vinderlogo i egen markedsføring.

 

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage, men vi skal naturligvis bruge jeres produkter til smagningen, som finder sted i maj. Her skal leveres 20 smagsprøver samt produktet i original emballage til foto. Som finalist skal der leveres smagsprø- ver til 200-300 til smagningen d. 22/6-19.
Som producent har I selv ansvaret for leveringen, men I kan altid tage det med, når I selv ankommer til Gudhjem.

Læs mere og tilmeld jer her: https://sogk.dk/produktprisen/
Tilmeldingsfristen er 1. maj 2019 - I kan tilmelde ét produkter i hver kategori. 


« Tilbage til oversigten