Smagen af Danmark holder generalforsamling på Sejerø for fuld musik!

Smagen Af Danmarks generalforsamling bliver i år afholdt på Sejerø til tonerne af den første Open Air koncert på øen. 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 15. juni 2019, kl. 10.00-12.00 på Horsekær, Sejerøvej 28, Sejerø. Efter generalforsamlingen vil Smagen af Danmark være vært ved en let forplejning. 

Dagsorden:                     

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af mindst 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af sekretariat
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Fastsættelse af honorar
 11. Indkomne forslag (fremsendes til formanden inden 31. maj 2019)
 12. Eventuelt

Tilmelding skal ske til Dorte Storper på ds@vifu.net eller telefon 40157628.
Pris: Gratis for foreningens medlemmer. 


                 


« Tilbage til oversigten