Generalforsamling 2020

Smagen af Danmark holder igen i år den årlige generalforsamling på Sejerø. 

Generalforsamling afholdes lørdag d. 13. juni 2020 kl. 13.00 på Horsekær, Sejerøvej 28, Sejerø

Efter generalforsamlingen vil Smagen af Danmark være vært for en let forplejning. 

Dagsorden:                     

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af mindst 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af sekretariat
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Fastsættelse af honorar
 11. Indkomne forslag (fremsendes til formanden inden d. 5. juni 2020)
 12. Eventuelt

Tilmelding skal ske til sekretariatet senest d. 5. juni 2020 til Dorte Storper på ds@vifu.net eller telefon 40157628.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer. 

Venlig hilsen

Formand Laurids Siig Christensen

horsekær@hotmail.com


« Tilbage til oversigten